Tổng hợp các câu hỏi có thể gặp khi đi phỏng vấn vị trí lập trình viên PHP (kèm theo phần trả lời).

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp các câu hỏi khi phỏng vấn vị trí lập trình PHP đã sưu tầm được trên mạng, đồng thời mình cũng biên soạn kèm theo phần trả lời cho từng câu theo kinh nghiệm của mình.


Nếu các bạn có thêm bất kỳ câu hỏi khác đã gặp trong quá trình phỏng vấn PHP thì chia sẻ với mình nhé, còn nếu câu trả lời của mình không hay thì cũng giúp mình biên soạn bổ sung và comment giúp dưới đây nhé để mình update thêm.
No comments:

Post a Comment