Windows XP - Hướng dẫn kiểm tra card màn hình chơi game (How to text VGA card to play game).


Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xem thông số card màn hình(VGA card), và cách kiểm tra xem card màn hình hoặc drive của card có bị lỗi gì không. Đây là bước cần thiết để bắt đầu cài đặt và chơi một game nào đó ^^!

Để xem thông số card màn hình(VGA card) bạn nhán phím tắt "Alt + R" để mở hộp thoại RUN, gõ vào chữ "dxdiag" và chọn "OK" để mở cửa sổ  "DirectX Diagnostic Tool"

Hướng dẫn kiểm tra card màn hình chơi game.

Trong cửa sổ DirectX Diagnostic Tool chọn thẻ(tab) Displays.

Hướng dẫn kiểm tra card màn hình chơi game 001.

Như hình trên ở mục Device bạn sẽ thấy được phần thông số của card màn hình(VGA card), từ đó bạn có thể so sánh với cấu hình yêu cầu của game.

Để kiểm tra card màn(test VGA) có hoạt động tốt không thì tại mục DirectX Features bạn chọn lần lượt hai nút "Test DirectDraw""Test Direct3d", chương trình sẽ chạy một loạt các hình ảnh tĩnh và động để kiểm tra, trong qua trình chạy sẽ xuất hiền nhiều lần thông báo bạn cứ chọn "YES" để tiếp tục.

Sau khi các tiến trình test được thực thi xong bạn chú ý tới mục Notes ở dưới cùng nếu tất cả các dòng có chữ "Successfull" giống như các dòng dưới thì có nghĩa là card màn hình của bạn đang hoạt động tốt.

No problems found.
DirectDraw test results: All tests were successful.
Direct3D 7 test results: All tests were successful.
Direct3D 8 test results: All tests were successful.
Direct3D 9 test results: All tests were successful.

Trường hợp không thành công thì bạn cần xem nguyên nhân để tìm cách xử lý hoặc có thể tiến hành cài lại drive của card màn hình(setup again VGA card dirve).
No comments:

Post a Comment